Welsh content coming soon...
 • Families

 • Darganfod ble rydych chi

  Ar gyfer y gweithgaredd hwn, byddwch angen map o’r warchodfa natur neu’r ardal.

  Learn More
 • Pa mor artistig ydych chi?

  Eich tasg ydy gwneud llun collage ar y ddaear a chymryd ffotograff ohono.

  Learn More
 • Pa mor fawr ydy’r llyn/pwll dŵr?

  Yn y gweithgaredd hwn, rydych chi’n ceisio amcangyfrif (dyfalu’n ddeallus) faint o ddŵr sydd yn y llyn neu’r pwll dŵr

  Learn More
 • Pa mor greadigol ydych chi?

  Eich tasg ydy ysgrifennu rap neu farddoniaeth i ddisgrifio eich diwrnod yn yr awyr agored. Dylech gynnwys 10 o synau gwahanol y gwnaethoch chi eu clywed a’u recordio ar eich ffôn wrth i chi gerdded o gwmpas.

  Learn More
 • Pa mor dda ydych chi fel newyddiadurwr?

  Ysgrifennwch adolygiad byr am eich diwrnod allan yn yr awyr agored.

  Learn More
 • Faint o egni ydych chi’n ei ddefnyddio?

  Trowch y camfesurydd (pedometer) ymlaen. Mesurwch a chofnodwch faint o gamau rydych chi’n gerdded yn yr awr nesaf.

  Learn More
 • Faint o egni sydd yn eich cinio?

  Edrychwch ar yr eitemau sydd wedi eu lapio, yn eich pecyn cinio.

  Learn More
 • Gwneud synnwyr o’r amgylchedd

  Beth ydy eich pum synnwyr? Sut ydych chi’n gwybod?

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig Rhai syniadau ar gyfer astudiaethau ecolegol Ôl-16

  A Family Activity pack has been developed enabling families to undertake rich educational activities within the Nature Reserve without the assistance of the Warden

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest