• Mân Ddatblygiadau

Twitter Facebook Pinterest

Gwybodaeth Allweddol

Os ydych yn ddeiliad tŷ neu'n berchen ar fusnes bach ac yn ystyried gwella eich eiddo neu'r amgylchedd y mae ynddo, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eich helpu i sicrhau'r budd mwyaf o'r newidiadau yr ydych yn eu cynllunio.

Gall gweithred mor syml â gosod blwch adar ar eich eiddo, codi paneli solar ar eich to neu ychwanegu pwll yn eich gardd gael effaith gadarnhaol ar eich cymdogaeth. Yn eu tro, bydd y mân welliannau hyn ar lefel leol yn cyfrannu at y Seilwaith Gwyrdd (SG) ar draws y sir.

Darllenwch fwy am fân ddatblygiadau yn yr adran i ddeiliaid tai.

Yn ôl i'r brig