• DEWCH i DDARGANFOD teithiau cerdded

 • Parc Gwledig Bryngarw

  Taith Gerdded Gylch o Barc Gwledig Bryngarw drwy goedwigoedd, gerddi a glawelltir cudd, yn cynnwys saethau, ar hyd Cwm Garw. Mae'r llwybr oddeutu 4km (2.5 milltir) o hyd, a dylai gymryd tua 90 munud i 2 awr i'w gwblhau'r daith, ond dylech ganiatáu mwy o amser i fwynhau'r golygfeydd o gefn gwlad. Mae'r llwybr yn dilyn hawliau tramwy cyhoeddus.

  Learn More
 • Taith Gerdded Gylch 1 Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae Taith Gerdded Gylch Pen-y-bont ar Ogwr yn cysylltu naw Cymuned o fewn y Fwrdeistref a Bro Morgannwg. Datblygwyd y daith gerdded hon mewn partneriaeth â Chymdeithas y Cerddwyr, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Mae hon yn daith gerdded faith tua 20 milltir (32km) o hyd yn ei chyfanrwydd, ac wedi'i rhannu'n dair rhan rhwyddach.

  Learn More
 • Taith Gylch 2 Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae Taith Gerdded Gylch Pen-y-bont ar Ogwr yn cysylltu naw Cymuned o fewn y Fwrdeistref a Bro Morgannwg. Datblygwyd y daith gerdded hon mewn partneriaeth â Chymdeithas y Cerddwyr, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Mae hon yn daith gerdded faith tua 20 milltir (32km) o hyd yn ei chyfanrwydd, ac wedi'i rhannu'n dair rhan rhwyddach.

  Learn More
 • Taith Gylch 3 Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae Taith Gerdded Gylch Pen-y-bont ar Ogwr yn cysylltu naw Cymuned o fewn y Fwrdeistref a Bro Morgannwg. Datblygwyd y daith gerdded hon mewn partneriaeth â Chymdeithas y Cerddwyr, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg. Mae hon yn daith gerdded faith tua 20 milltir (32km) o hyd yn ei chyfanrwydd, ac wedi'i rhannu'n dair rhan rhwyddach.

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 5

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 4

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 3

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 2

  Learn More
 • Taith Cwm Llynfi 1

  Learn More
 • Taith Cwm Garw 1

  Learn More
 • Taith Cwm Garw 2

  Learn More
 • Ogwr a Merthyr Mawr

  Learn More
 • Taith Gerdded Gylch Notais & Bwynt y Sgêr

  Learn More
 • Taith Gerdded Gylch Notais

  Learn More
 • Taith Gerdded y Drenewydd yn Notais i Candleston

  Learn More
 • Llwybr Arfordir Cymru

  Learn More
 • Llwybr 4 Sustrans: Parc Slip a Pharc Bedford

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

DEWCH i DDARGANFOD teithiau cerdded

DEWCH i DDARGANFOD yw ein hymgyrch i annog pawb i FYND I ARCHWILIO eu hamgylchedd naturiol.

EWCH I ARCHWILIO rhai o'r ardaloedd yr ydym yn eu hargymell isod, fel gwarchodfeydd natur lleol a pharciau a gerddi, neu ddefnyddio'r map i ganfod pa ardaloedd, digwyddiadau a theithiau cerdded gwyrdd sydd i'w cael yn eich cymdogaeth chi.

Badge _appstore -lrg     En _generic _rgb _wo _45

Peidiwch ag anghofio y gallwch GYMRYD RHAN drwy fod yn Wirfoddolwr Cefn Gwlad neu drwy fynd i ddigwyddiad cefn gwlad/bywyd gwyllt.

Beth sydd yn fy cymdogaeth

Mae mannau gwyrdd i'w mwynhau, llwybrau troed i'w dilyn, prosiectau bywyd gwyllt a digwyddiadau cymunedol yn eich ardal chi.

Gweler y map

Beth sydd yn fy cymdogaeth

Mae mannau gwyrdd i'w mwynhau, llwybrau troed i'w dilyn, prosiectau bywyd gwyllt a digwyddiadau cymunedol yn eich ardal chi.

Gweler y map

Beth sydd yn fy cymdogaeth

Mae mannau gwyrdd i'w mwynhau, llwybrau troed i'w dilyn, prosiectau bywyd gwyllt a digwyddiadau cymunedol yn eich ardal chi.

Gweler y map

Beth sydd yn fy cymdogaeth

Mae mannau gwyrdd i'w mwynhau, llwybrau troed i'w dilyn, prosiectau bywyd gwyllt a digwyddiadau cymunedol yn eich ardal chi.

Gweler y map

DEWCH i DDARGANFOD Prosiectau Lleol

GET INVOLVED in your local projects. Or share your project with us.

eich prosiect lleol

DEWCH i DDARGANFOD ardaloedd

EWCH I ARCHWILIO rhai o'r llefydd yr ydym wedi'u hargymell, fel gwarchodfeydd natur, parciau a gerddi lleol a darganfod pa fannau gwyrdd, teithiau cerdded a digwyddiadau sydd i'w cael yn eich cymdogaeth chi.

Mannau i Ymweld â Hwy