• Coetir Cymunedol Dyffryn Llynfi

Twitter Facebook Pinterest
Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau Cwm Llynfi Uchaf i ddatblygu hen safleoedd Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg yn ardal wych o goetir cymunedol newydd, sy'n cynnwys dros 30 hectar o goed.
Gweld Tabs

Disgrifiad

Bydd y coetir newydd yn darparu mwy na 60,000 o goed. Byddant yn cael eu plannu ar 30 hectar o’r safle ac yn ogystal â choed llydanddail cymysg, bydd rhai coed ffrwythau a rhai rhywogaethau addurnol yn rhan o’r prosiect hwn.

Bydd pobl leol, grwpiau cymunedol ac ysgolion ledled Dyffryn Uchaf Llynfi yn cael cyfle i gymryd rhan yn y gwaith plannu coed, gan ddechrau yng ngaeaf 2015.

Cam cyntaf y prosiect, a gyllidir drwy Gronfa Natur Llywodraeth Cymru, fydd canolbwyntio ar blannu coed a rhwydwaith o lwybrau.                   

Bydd y camau diweddarach yn cynnwys amrywiaeth o lwybrau iechyd pwrpasol, cerfluniau, pyllau a champfa werdd, gan gynnig llecyn i bobl ymlacio, ymarfer a chymdeithasu mewn coetir tawel. Hefyd bydd y coetir yn gwella tirlun Dyffryn Llynfi.

Gweler y tab Diweddariadau am y digwyddiad nesaf.

Llinell Amser

18 February 2019:03:05 - 18 February 2019:03:05

Dogfennau ategol

Ynglŷn

Cyhoeddodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol y byddai Coetir Cymunedol Cwm Llynfi yn derbyn cyllid o Gronfa Natur £6m Llywodraeth Cymru, a agorwyd yn ffurfiol ym mis Mehefin (2014). Mae'r Gronfa Natur yn cefnogi camau ymarferol i wella amgylchedd Cymru, ac yn adeiladu ar yr £1.5 miliwn sy'n cefnogi camau ymarferol o dan Gronfa Ecosystemau Gwydn.

Bydd y prosiect hwn yn buddsoddi £627,000 yng Nghwm Llynfi i ddatblygu safleoedd Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg. Bydd hyn yn ariannu gwaith i greu coetiroedd newydd fydd yn gwella bioamrywiaeth ac yn amsugno llygredd, yn ogystal â llwybrau cerdded a beicio newydd fydd yn annog pobl leol i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored a byw bywyd mwy egnïol.

Cyhoeddwyd y prosiect, a arweinir gan Gyfoeth Naturiol Cymru, fel 'presgripsiwn gwyrdd' fydd yn helpu i wella lefelau iechyd a ffitrwydd pobl sy'n byw yn yr ardal.

Lleoliad

Cysylltiad

Gwefan : https://naturalresources.wales
Twitter : @NatResWales
Facebook : /NatResWales
Flickr : /NatResWales

Diweddariadau

We would like to invite to you join us in planting your new community orchard on the recently named ‘Spirit of Llynfi Woodland’ site! There will be two sessions 10am-12pm and 1pm-3pm

Orchard tree planting will take place on:

Saturday 6th February 2016

10am till 12pm

1pm till 3pm

 

 

New event Saturday 5th December 2015 & Sunday 6th December 2015 Llynfi Valley Community Woodland: Tree Planting, Camp Fire & Marshmallows

As part of National Tree week we would like to invite to you join us for a time of tree planting, campfire and toasted marshmallows on the new Llynfi Community Woodland site!  

Tree planting will take place on the following dates:

Saturday 5th December 2015
10am till 12pm

Sunday 6th December 2015
10am till 12pm
12.30pm till 2.30pm


New event 27th August 2015 Actif Woods Llynfi

Actif Woods Wales – is a project funded by the Big Lottery and Natural Resources Wales (NRW) that improves health and well-being by getting people active in local woodlands. It has now been running for 4 years and is hoping to expand to Bridgend– funding has been approved by NRW and we are applying to others to support this.  We work with local partners to find out what people would like to do and where and then provide free training and activities – we need your input to guide this.

Please come along to a taster event on Thursday 27th August at Maesteg Rugby Football Club:

1.       Find out about the project

2.       Try some woodland taster activities

3.       Give input to where and what Actif Woods should do in Maesteg

 

 

Plans to develop a brand new community woodland on the former Coegnant Colliery and Maesteg Washery sites are underway.

Over the past nine months, Natural Resources Wales has been working closely with individuals, community groups, organisations and schools throughout the Upper Llynfi Valley to develop plans to transform the former industrial site into a fantastic resource which can be enjoyed by people of all ages and abilities throughout the local area and beyond.

The first phase of the project, financed through the Welsh Government Nature Fund, will incorporate mixed broadleaf planting and paths.  Later phases will include a range of bespoke health trails, sculptures, ponds and a green gym, offering a place for people to relax, exercise and socialise in a tranquil woodland setting.

As Project Officer, on behalf of Natural Resources Wales, I would like to invite you to join us for a walk over the site where we will explain the plans for the site that have been developed with the community to date.

The walks will be held on the following dates, commencing outside the Dyffryn Hotel, Coegnant Road, Maesteg, CF34 OTD

Thursday 9th July, 6pm till 7.30pm

Saturday 11th July, 10.30am till 12.30pm

Friday 17th July, 10.30am till 12.30pm

Please note that the walk will take approximately 2 hours to complete and will involve walking over rough terrain in places.  Therefore it is advisable that suitable footwear and clothing should be worn.

I look forward to seeing you there.

Kind Regards,

Geminie Drinkwater

Llynfi Valley Project Officer

Yn ôl i'r brig