Twitter Facebook Pinterest

Gwybodaeth Allweddol

Y Ceidwaid Natur sydd yn gwarchod haner y Tir: Hanes a ysgrifennwyd ar y tirlun ac yn yr amgylchedd naturiol

Ym mhob rhan o Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae cerfluniau derw wedi cael eu cerfio yn rhai o'n mannau gwyrdd mwyaf gwerthfawr. Ym Mharc Gwledig Bryngarw y mae'r Ceidwaid Natur gwreiddiol, ac i gyd-fynd â'r rhain rydym wedi gosod 10 o Geidwaid eraill mewn coedwigoedd a pharciau lleol, ac ar yr arfordir ym mhob rhan o'r fwrdeistref sirol.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, rydym yn ffodus i gael amrywiaeth o dirweddau, o ucheldir mynyddig hyd at draethau eang heb eu cyffwrdd, ac adlewyrchir hyn yn natur amrywiol y lleoliadau a'r ceidwaid. Rydym wedi canfod nad oedd llawer o breswylwyr yn gwybod am y lleoedd anhygoel hyn, a oedd yn union ar garreg eu drws. Drwy'r Ceidwaid Natur rydym yn gobeithio codi ymwybyddiaeth ynghylch amrywiaeth ac ansawdd ardaloedd cefn gwlad a mannau gwyrdd trefol y fwrdeistref sirol. Yn anad dim, rydym am eich annog chi i ymweld â hwy a chael eich atgoffa unwaith eto pa mor wych yw ein hamgylchedd lleol.

Y gobaith yw y bydd y Ceidwaid Natur, bob un â'i gerdd wreiddiol ei hun, yn ail-danio eich cysylltiad emosiynol â'r amgylchedd naturiol. Mae gan bob un ohonom y cysylltiad yna, boed hynny â'r arfordir, y goedwig neu'r mynyddoedd. Mae'n tarddu o'n plentyndod, ac yn ein hatgoffa ni pa mor arbennig yw'r llefydd hyn. Y cysylltiad hwnnw yw'r hyn a all ein hysgogi ni wedyn i fynd i'r llefydd arbennig hyn a'u cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Os ydych am gael eich ysbrydoli, edrychwch ar fideo ryngweithiol y ceidwaid. Yn bennaf holl, gobeithiwn y byddwch yn mynd ar drywydd y Ceidwaid ac yn ymweld â hwy gyda'ch ffrindiau a'ch perthnasau, yn mynd i archwilio'r fwrdeistref sirol ac yn creu atgofion newydd gyda'r Ceidwaid Natur, sy'n gwarchod hanes y Tir;

 

Asset .f .logo .lg [1]     Twitter _logo _blue

Anfonwch eich lluniau a’ch sylwadau atom ni ar twitter @countryteers #CeidwaidNatur #Nature Keepers neu facebook bridgend-bites neu gallwch anfon e-bost atom ar Biodiversity@bridgend.gov.uk

Yn ôl i'r brig